Naudotojo vardas (ID):
Naudotojo slaptažodis:
 
 
   
 
Kviečiame Jus prisijungti prie saugios AB Šiaulių banko internetinės bankininkystės sistemos
„SB linija“.
    Приглашаем Вас присоединиться к безопасной системе интернет-банкинга
"SB linija" АО Šiaulių bankas.    
      We kindly invite You to login to a secure Internet banking system
"SB linija" of Šiaulių bankas AB.  
 
   
 
Присоединиться можете используя доступные средства идентификации, выданные банком, или имея электронную подпись. Как присоединиться, пользуясь электронной подписью и как подготовить компьютер к работе, читайте здесь.    
You can login by means of identification issued by the bank or using an e-signature. How to login using an e-signature and how to prepare a computer for work, please find out here.   
Prisijungti galima naudojantis banko išduotomis identifikavimo priemonėmis arba elektroniniu parašu. Kaip prisijungti su elektroniniu parašu ir kaip paruošti kompiuterį darbui, skaitykite čia.
 
   
   
Nepavyksta prisijungti ar turite klausimų?
  If You are not able to login or have any questions:
 Не удается подключиться или имеются вопросы?

 
 

Rūpinamės Jūsų duomenų saugumu, tad prašome saugoti ir neatskleisti kitiems asmenims savo prisijungimo prie „SB linijos“ duomenų – sužinokite daugiau, kaip saugiai naudotis internetu.

We do take care of Your data security, therefore please protect and do not disclose your login to "SB linija" information to any third parties – please find out more how to stay safe on-line.

Мы заботимся о безопасности Ваших данных, поэтому просим не разглашать третьим лицам свои данные подключения к безопасной системе интернет-банкинга "SB linija" – узнайте больше о том, как безопасно пользоваться Интернетом.

 

 
 
DĖMESIO!
ATTENTION!
ВНИМАНИЕ!

Gerbiamieji klientai,
informuojame, kad dėl Šiaulių banko informacinės sistemos atnaujinimo darbų š. m. kovo 19 d. (sekmadienį) internetinės bankininkystės sistemoje „SB linija“ nesivykdo mokėjimai iš mokėjimo kortelės sąskaitos.

Atsiprašome dėl galimų laikinų nepatogumų.


Jūsų
AB Šiaulių bankas

Dear Customers,
Please be informed that due to update works related to the bank's information system You will not be able to perform transfers from the payment card account on the on-line banking system SB linija on 19 March (Sunday) 2017.

We apologize for any temporary inconvenience.


Your
Šiaulių bankas AB

Уважаемые клиенты,
информируем, что из-за работ по обновлению информационной системы „Šiaulių bankas“ 19 марта (в воскресенье) сего года не исполняются переводы со счетов платёжных карт в системе Интернет-банкинга „SB linija“.

Приносим свои извинения за возможные временные неудобства.


Ваш
Šiaulių bankasDėmesio!